CENÍK   

 • jednorázové vstupné                                  80 Kč
 • permanentky 10 vstupů + 1 zdarma         700 Kč
 • studenti při předložení platného studentského průkazu mají 10% slevu na permanentky
 • Permanentky jsou přenosné a neznějí na jméno, jsou časově omezené.
 • V případě platby na bankovní účet / proplacení od zaměstnavatele / FKSP mě prosím kontaktujte na mail fitdance@email.cz nebo přes zprávu na facebooku nebo osobně na hodině.
 • Vstup dětí na hodinu Fit Dance je upraven zde: Děti

PROHLÁŠENÍ GDPR zde: GDPR

Vstupem na hodinu Fit Dance souhlasíte s nasledujícím:

 • provoz v tělocvičně/hale se řídí platným Provozním řádem pronajímatele tělocvičny,
 • za odložené věci neručíme, proto s sebou nenoste žádné cennosti,
 • vstupem na hodinu prohlašujete, že jste si vědomi svého zdravotního stavu a hodiny se účastníte na vlastní zodpovědnost,
 • tanec si každý přizpůsobí svým vlastním schopnostem a možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu,
 • zda je tento fitness styl vhodný pro váš aktuální zdravotní stav, konzultujte se svým lékařem,
 • o případných zdravotním omezeních jste povinni informovat instruktorku před hodinou.

Ceník je platný od 1.1.2020