Fit Dance Lucie Němcová


+420 775 147 007
fitdance@email.cz

CENÍK (OD 1.1.2023)   

jednorázové vstupné                                  120 Kč

permanentky 10 vstupů                              1000 Kč

  • Permanentky jsou přenosné a neznějí na jméno, jsou časově omezené (3 měsíce).
  • V případě platby na bankovní účet / proplacení od zaměstnavatele / FKSP mě prosím kontaktujte na mail fitdance@email.cz nebo přes zprávu na facebooku nebo osobně na hodině.

 

GDPR

Prohlášení týkající se GDPR zde: GDPR
 
 

DĚTI NA HODINĚ fIT DANCE

Vstup dětí na hodinu Fit Dance je upraven zde: Děti

 

podmínky fit dance

Vstupem na hodinu Fit Dance souhlasíte s nasledujícím:

  • provoz v tělocvičně/hale se řídí platným Provozním řádem pronajímatele tělocvičny,
  • za odložené věci neručíme, proto s sebou nenoste žádné cennosti,
  • vstupem na hodinu prohlašujete, že jste si vědomi svého zdravotního stavu a hodiny se účastníte na vlastní zodpovědnost,
  • tanec si každý přizpůsobí svým vlastním schopnostem a možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu,
  • zda je tento typ cvičení vhodný pro váš aktuální zdravotní stav, konzultujte se svým lékařem,
  • o případných zdravotním omezeních jste povinni informovat instruktorku před hodinou.

Ceník je platný od 1.1.2023