CENÍK   

 • permanentky s možností volby počtu hodin: 
 • 13 - 20 vstupů                 60 Kč / hodinu
 • 5 - 12 vstupů                   70 Kč / hodinu
 • 1 - 4 vstupy                     80 Kč / hodinu
 • jednorázové vstupné      80 Kč
 • Permanentky jsou přenosné a neznějí na jméno, jsou časově omezené.
 • Pro volbu počtu hodin na permanentku zohledněte, že v Hradci Králové budou hodiny Fit dance probíhat od 8.1.2018 do 31.5.2018 (tj. celkem 17 lekcí - termíny, kdy hodiny nebudou - viz. Rozvrh) a v Hořicích budou hodiny Fit Dance probíhat od 3.1.2018 do 20.6.2018 (tj. 25 lekcí).
 • V případě platby na bankovní účet mě prosím kontaktujte na mail fitdance@email.cz nebo přes zprávu na facebooku.
 
 • Muži mají VSTUP ZDARMA.
 • Vstup dětí na hodinu Fit Dance je upraven zde: Děti

 

Vstupem na hodinu Fit Dance souhlasíte s nasledujícím:

 • provoz v tělocvičně/hale se řídí platným Provozním řádem pronajímatele tělocvičny,
 • za odložené věci neručíme, proto s sebou nenoste žádné cennosti,
 • vstupem na hodinu prohlašujete, že jste si vědomi svého zdravotního stavu a hodiny se účastníte na vlastní zodpovědnost,
 • tanec si každý přizpůsobí svým vlastním schopnostem a možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu,
 • zda je tento fitness styl vhodný pro váš aktuální zdravotní stav, konzultujte se svým lékařem,
 • o případných zdravotním omezeních jste povinni informovat instruktorku před hodinou.

Ceník je platný od 1.1.2018