Fit Dance Lucie Němcová


+420 775 147 007
fitdance@email.cz

GDPR prohlášení

Fyzická osoba Bc. Lucie Němcová, IČO: 873 65 961, jako správce osobních údajů, Vás informuji o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze v následujícím rozsahu:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa

Účel zpracování těchto osobních údajů je z důvodu:

  • realizace smluvního vztahu, tedy při koupi permanentky a evidenci její koupě
  • plnění zákonných povinností, tedy identifikace kupujícího na účetním dokladu

Osobní údaje nejsou předávány dál a nahlížet do nich mohou pouze orgány veřejné moci (například v případech předložení účetnictví ke kontrole – tzn. zákonná povinnost).

Doba zpracování osobních údajů je po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (Zákon o účetnictví, apod.).

K prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte tyto práva:

  • právo na výmaz z oprávněných důvodů
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na námitku proti zpracování osobních údajů
  • právo na omezení zpracování
  • právo na přenositelnost informací

Ve věci vysvětlení Vašich práv, dotazů či nejasností, podání stížnosti nebo námitky se na nás můžete obrátit na mail fitdance@email.cz. Dále veškeré informace k problematice GDPR naleznete na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).