Fit Dance Lucie Němcová


+420 775 147 007
fitdance@email.cz

Jaké jsou zdravotní aspekty pro návštěvu hodiny Fit Dance?

Vstupem na hodinu Fit Dance prohlašujete, že jste si vědomi svého zdravotního stavu a o případných zdravotních omezeních jste nuceni instruktorku informovat před hodinou. Zda je tato fitness hodina vhodná pro váš zdravotní stav, zkonzultujte se svým lékařem. Tanec a náplň hodiny si přizpůsobte svým vlastním možnostem, schopnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu.